امروز شنبه 03 آبان 1399
filesha.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 72 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهشی

سؤالات پژوهش

فرضیات پژوهش

فرضیات جزئی

انواع متغییر

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی

موانع و تنگاناهای تحقیق

خلاصه فصل اول

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه تحقیق

ارائه ی نظریات درباره ی تحقیق

تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه ی آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روایی

روایی محتوایی

روایی بیرونی

پایانی

روش ضریب آلفای کرونباخ

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

میانگین

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه

داده ها به ترتیب نزولی

جداول و نمودارها

بررسی فرضیات تحقیق

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تفسیر نتایج تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و ماخذ

پرسشنامه

خرید و دانلود - 7200 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه