امروز شنبه 03 آبان 1399
filesha.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 93 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزیی

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

متغییرهای پژوهش

تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعاریف سلامت روانی

تاریخچه سلامت روانی

تعاریف و نظریه های سلامت روانی

نظریه هانس سلیه

واکنش هشدار دهنده

ضربه

مواجهه با ضربه

مقاومت

فرسودگی

عواقب استرس

عوامل مؤثر در تشدید سلامت روانی

دوام و امکان کنترل طول دوره سلامت روانی

قابلیت پیش بینی

ارزیابی شناختی

شدت

میزان اعتمادبه نفس و احساس کارآیی

نقش محیط و حمایتهای اجتماعی

روشهای پیشگیری از ایجاد استرس

هدفهای کوتاه مدت

هدفهای دراز مدت

هدف نهایی

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس چیست؟0

اعتماد به نفس رفتاری

اعتماد به نفس احساسی و عاطفی

اعتماد به نفس روحی و معنوی

توکل، اعتماد به نفس ایجاد می کند

عوامل موثر بر اعتماد به نفس

ویzwj;zwj;ژگیهای افراد دارای اعتماد به نفس بالا

تعاریف و نظریهای پیشرفت تحصیلی

مدل کارول در یادگیری مدرسهlrm;ای

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

شاخصهای خانواده و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی

محیط خانواده

جو عاطفی و روانی خانواده

بی سوادی یا کم سوادی والدین

وضعیت اقتصادی خانواده

ناکافی بودن امکانات خانواده

تغییر محل سکونت

وعدم آگاهی والدین از شیوه های مطالعه

یبیماری جسمی یا روانی والدین

برخی از عوامل فردی و شخصیتی مؤثر در امر پیشرفت تحصیلی

انگیزش و پیشرفت تحصیلی

بخودانگاره و پیشرفت تحصیلی

آمادگی

داشتن هدف

برنامه ریزی کردن

سازماندهی

پشتکار و تلاش

تمرین و تکرار

تمرکز

سازش نایافتگی رفتاری

واکنش نسبت به ناکامی

نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آزمونهای پیشرفت تحصیلی

پیشینه داخلی مربوط به موضوع تحقیق

پیشینه خارجی مربوط به موضوع تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری تحقیق

پرسش نامه سلامت عمومی HQ

پرسشنامه اعتماد به نفس (این پرسشنامه از تا گویه تشکیل شده است)

شیوه نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه

خرید و دانلود - 12000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه